การแสดงผล

+
-

เข้าสู่เฟสบุ๊คสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

 

คลิกที่รูปด้านบน 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ฝึกอบรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขอรับรองความรู้ความสามารถ (Licence)

เพิ่มเติมได้ทาง Facebook

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

กด Clic!!ที่รูปภาพด้านบนได้เลย

heartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheartheart

heartheartheartheartheartheart

heartheartheart

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร   

เลขที่ 59/4  หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โทร. 0 3487 9318 - 20 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองหลักสูตร) ต่อ 105

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ  ต่อ 223

 

หรือ 0 3487 9072