การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ

14 ก.ค. 2566 92

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๑ สระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 ก.ค. 2566 61

ขายซากพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้การได้ โดยวิธีทอดตลาด

8 เม.ย. 2566 121

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 ธ.ค. 2565 139

สนพ.สระแก้วขอประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 พ.ย. 2565 196

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ก.ย. 2565 171

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ก.ย. 2564 397

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ก.ย. 2564 357

สนพ.สระแก้วขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ

1 ก.ย. 2564 784

สนพ.สระแก้วขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27 ส.ค. 2564 362

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ