การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ก.ย. 2564 217

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ก.ย. 2564 184

สนพ.สระแก้วขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการ

1 ก.ย. 2564 405

สนพ.สระแก้วขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27 ส.ค. 2564 199

สนพ.สระแก้วประกาศขายทอดตลาด

7 มิ.ย. 2564 355

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 ธ.ค. 2563 373

ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า จำนวน ๙ เดือน

18 ธ.ค. 2563 359

สนพ.สระแก้วประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้า

7 ธ.ค. 2563 379

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

12 ก.พ. 2563 519

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาซื้อ

31 ม.ค. 2563 482

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ