การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดสถานที่และเวทีโครงการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

29 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

12 ก.พ. 2567 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล

8 ก.พ. 2567 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล

8 ก.พ. 2567 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

8 ก.พ. 2567 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

23 ม.ค. 2567 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อ รองรับการแข่งขัน

22 ม.ค. 2567 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการประกอบอาหารไทย

19 ม.ค. 2567 25

ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 3302 สระแก้ว

16 ม.ค. 2567 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

20 ธ.ค. 2566 27

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ