การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ กิจกรรม พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการตัดผมชายเบื้องต้น (30 ชั่วโมง)

14 มิ.ย. 2567 1

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ กิจกรรม พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (30 ชั่วโมง)

14 มิ.ย. 2567 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ค. 2567 9

ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและดูแลต้นไม้สนามหญ้า

29 พ.ค. 2567 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ค. 2567 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 พ.ค. 2567 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

23 เม.ย. 2567 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

2 เม.ย. 2567 30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

27 มี.ค. 2567 35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

22 มี.ค. 2567 32

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ