การแสดงผล

+
-

ประวัติสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว (ชื่อเดิม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เริ่มดำเนินการให้บริการกับประชาชนในจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2543 ตั้งอยู่เลขที่ 230 ม. 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น