การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สระแก้วขอรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

7 ก.ย. 2565

สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมให้กับแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชวิต

7 ก.ย. 2565

สนพ.สระแก้วร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6 ก.ย. 2565

สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมทักษะดิจิทัล

2 ก.ย. 2565

สนพ.สระแก้ว ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2 ก.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

25 ส.ค. 2565

สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมช่างแอร์และช่างไฟฟ้า ฟรี

23 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อพนักงานสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว

23 ส.ค. 2565

สนพ.สระแก้ว แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ระว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

17 ส.ค. 2565