การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายศุภรัตน์ - รัตนพันธ์ Jlovery543@hotmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
นายปรีชา - หาญชนะ - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ