การแสดงผล

+
-

ทำเนียบผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู็ความสามารถ (ใบ license)

ขอเชิญช่างลงทะเบียนเพื่อขึ้นทำเนียบผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่ผ่านการประเมินจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วและอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว สามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อตรวจสอบรายชื่อช่างในทำเนียบหรือเปิดฟอร์มลงทะเบียน