การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 08/06/2566
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06/06/2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 26/10/2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 03/05/2565
แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 17/11/2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02/11/2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20/04/2564
แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/01/2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 04/12/2563
ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) 18/05/2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 06/01/2563
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 (สิงหาคม) 04/09/2559