การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

19 กรกฏาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

19 ก.ค. 2567 2

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

15 ก.ค. 2567 21

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง วันที่ 10 ก.ค. 2567 ที่ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

12 ก.ค. 2567 68

3 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

4 ก.ค. 2567 54

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ