การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

6 มิ.ย. 2567 12

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567 7

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดราชบุรี และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567 6

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 มิ.ย. 2567 11

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ