การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 59

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 56

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตู้ Main Switch หอพักชำรุด โดยวิธีเฉพาะจง

30 ธ.ค. 2564 129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธ.ค. 2564 108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธ.ค. 2564 113

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเปลี่ยนน้ำมันตามระยะประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 134

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 133

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายไฟฟ้าและก๊อกน้ำประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 130

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 120

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ