การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 9006 19 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร