การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

30 พ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะตาม โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ รักษาศีลธรรม นำพาพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 พ.ย. 2566 5

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชุมทำความตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม"

24 พ.ย. 2566 4

ร่วมประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 พ.ย. 2566 3

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด,พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ สวนหย่อม, พนักงานขับรถยนต์ราชการ,และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน(1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2566 2

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ย. 2566 10

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒรางานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ย. 2566 8

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ย. 2566 6

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด,พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ สวนหย่อม,พนักงานขับรถยนต์ราชการ,และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน(1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ย. 2566 6

ประกวดราคาซื้อเครืองมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) รุ่นที่ 1 - 7 จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 เม.ย. 2566 105

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 99

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 98

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2566 113

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ