การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ธ.ค. 2565

ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 พ.ย. 2565 8

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ่าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2565 10

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขอซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2565 15

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด,พนักงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และสวนหย่อม,พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

8 ก.ย. 2565 84

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 ก.ย. 2565 77

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ส.ค. 2565 94

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 143

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 150

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 151

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ