การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครืองมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) รุ่นที่ 1 - 7 จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 เม.ย. 2566 70

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 68

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 67

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 69

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2566 84

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 83

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 86

ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 76

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 78

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง

13 ก.พ. 2566 81

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ