การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

2 มิ.ย. 2566

ตรวจสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

2 มิ.ย. 2566 1

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

2 มิ.ย. 2566 2

กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และโครงการชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566

2 มิ.ย. 2566 3

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อเครืองมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) รุ่นที่ 1 - 7 จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

12 เม.ย. 2566 22

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 24

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอนเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2566 25

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลสนามหญ้าต้นไม้ และสวนหย่อม พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ก.พ. 2566 39

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 3/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 38

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 39

ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 ก.พ. 2566 36

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางสำนักงาน โดยวิธีเจาะจง

13 ก.พ. 2566 35

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ