การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 07/06/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 18/03/2565
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ณ 30 กันยายน 2564 17/03/2565
แผนและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน 2564 17/03/2565
แผนและผลการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ 11 มีนาคม 2565 14/03/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 07/03/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 02/02/2565
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 12/01/2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 05/01/2565
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 18/11/2564
ขอเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 03/11/2564
ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 21/10/2564