การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมา

    

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดิมใช้ชื่อ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งขึ้นตามโครงการก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณปี 2540 ผูกพันงบประมาณปี 2541-2542 เพื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542 บนเนื้อที่ 28 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ต.น้ำริด อ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่และฝึกยกระดับให้แก่แรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์