การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ส.ค. 2565

พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ส.ค. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565

5 ส.ค. 2565

พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มภาคเหนือ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ส.ค. 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

1 ส.ค. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้

4 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 ในการนำนักเรียนศึกษาดูงานและรับสมัครฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

21 เม.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดตรวจและจุดร่วมบริการ บังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

18 เม.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

28 มี.ค. 2565