การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตร Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT

13 ก.ย. 2566

อบรมฟรี หลักสูตร "Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT"

31 ส.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "สืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจไฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

24 ส.ค. 2566

กิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน สิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2566

พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า

24 ส.ค. 2566

วารสาร DSD News ปีที่ 11 ฉบับที่ 52

18 ส.ค. 2566

DSD Online Training ฉลองผู้ผ่านและได้รับวุฒิบัตร 30,000 คน แล้วนะ กับ 5 หลักสูตรที่มีผู้ผ่านและได้รับวุฒิบัตรมากที่สุด

17 ส.ค. 2566

อบรมฟรี การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)

14 ส.ค. 2566

อบรมฟรี 11 เช็คลิสต์พิชิตธุรกิจออนไลน์

14 ส.ค. 2566