การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม

22 ก.พ. 2567

ร่วมออกบูธสาธิตการประยุกต์ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"

22 ก.พ. 2567

โครงการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ1

16 ก.พ. 2567

ร่วมกิจกรรมแสดงพลังถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16 ก.พ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ บริษัทเดอะซันเทค 2559 จำกัด จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงานตาม มาตรา26 ครั้งที่2/2567

14 ก.พ. 2567

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

10 ก.พ. 2567

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1

10 ก.พ. 2567

สนพ.อุตรดิตถ์ ร่วมออกบูธให้บริการเพื่อช่วยเหลือด้านอาชีพ/จัดหางาน แก่ลูกหนี้นอกระบบ ในกิจกรรม "ตลาดนัดแก้หนี้" จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2

10 ก.พ. 2567

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

10 ก.พ. 2567