การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ 50 อัตรา

25 พ.ค. 2566

โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

22 พ.ค. 2566

พิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 29

22 พ.ค. 2566

กิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์"

22 พ.ค. 2566

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

22 พ.ค. 2566

มอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ1

16 พ.ค. 2566

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรวจเยี่ยมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะบ้านเต่าไหเหนือ

16 พ.ค. 2566

พิธีมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

16 พ.ค. 2566

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินการให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์และหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ

16 พ.ค. 2566