การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ดำเนินการในขั้นตอนที่ 7 ในการนำนักเรียนศึกษาดูงานและรับสมัครฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

21 เม.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด่านตรวจ/จุดตรวจและจุดร่วมบริการ บังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

18 เม.ย. 2565

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

28 มี.ค. 2565

การมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ?

25 มี.ค. 2565

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2565

โครงการฝึกอบรม การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

24 ก.พ. 2565

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

21 ก.พ. 2565

เข้าศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการศึกษาการจัดการอาชีพ

3 ก.พ. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

2 ก.พ. 2565