การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

เลขที่ 201 หมู่ 9 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัย ตำบลน้ำริด
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5542 8043 โทรสาร 0 5542 8301

email: uttaraditskill@gmail.com

 

ติดต่อเรา