การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 91

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 90

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 93

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตู้ Main Switch หอพักชำรุด โดยวิธีเฉพาะจง

30 ธ.ค. 2564 163

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 ธ.ค. 2564 142

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซ่อมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ธ.ค. 2564 143

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเปลี่ยนน้ำมันตามระยะประกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 160

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 158

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายไฟฟ้าและก๊อกน้ำประปาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 161

ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 149

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ