การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 10

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 79

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 2565 82

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565 53

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

25 ก.พ. 2565 95

-ร่าง- ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

18 ก.พ. 2565 112

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

9 ก.พ. 2565 81

-ร่าง- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 3

27 ม.ค. 2565 132

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

10 ม.ค. 2565 146

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

28 ธ.ค. 2564 88

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สพร.7อุบลฯ ก้าวนำ ก้าวทัน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพย์สินราชการและการมีจิตบริการที่ดี ให้กับบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ