การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.7 อุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน )

25 มิ.ย. 2565

สพร.7อุบลฯข้าตรวจเยี่ยม หจก.ศูนย์บริการรถยนต์อุบลเซอร์วิส1997 จำกัด ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

23 มิ.ย. 2565 3

สพร.7อุบลฯ ได้รับการสนับสนุนวัสดุการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค จากบริษัทวีกรีน อะกริคัลเจอร์ จำกัด

23 มิ.ย. 2565 3

สพร.7อุบลฯประชุมพิจารณายื่นเสนอโครงการรับรางวัลสำเภาทอง ด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ประจำปี 2565

23 มิ.ย. 2565 4

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

7 มิ.ย. 2565 38

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 76

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 115

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 2565 102

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565 79

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

25 ก.พ. 2565 121

-ร่าง- ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

18 ก.พ. 2565 141

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

9 ก.พ. 2565 110

-ร่าง- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 3

27 ม.ค. 2565 161

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

10 ม.ค. 2565 167

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ฝึกเตรียมเข้าทำงาน อีกหนึ่งภารกิจจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพย์สินราชการและการมีจิตบริการที่ดี ให้กับบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ