การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯออกสำรวจความต้องการกำลังแรงงาน (Training needs) บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด

20 ม.ค. 2565

สพร.7อุบลฯ ร่วมประชุมและรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 ม.ค. 2565

สพร.7อุบลฯ เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อออกใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

19 ม.ค. 2565 4

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (MOU)

19 ม.ค. 2565 6

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

10 ม.ค. 2565 47

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

28 ธ.ค. 2564 16

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

8 ธ.ค. 2564 45

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

23 พ.ย. 2564 37

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564

15 พ.ย. 2564 45

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

2 พ.ย. 2564 84

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

12 ต.ค. 2564 81

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564 82

ประกาศ สพร.7 อบ. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า งานรักษาความปลอดภัย

6 ก.ย. 2564 94

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

8 ก.ค. 2564 151

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รายการ Top Talk DSD Ep. 4 "Upskill Reskill Newskill สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ ทุกช่วงวัย"

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพย์สินราชการและการมีจิตบริการที่ดี ให้กับบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ