การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565 1

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565

สำเนาประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11 )

11 ก.ค. 2565 38

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

8 ก.ค. 2565 24

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

7 มิ.ย. 2565 76

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 108

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 146

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 2565 131

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565 104

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ