การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565

6 ก.ย. 2565 40

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6 ก.ย. 2565 54

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565

11 ส.ค. 2565 61

สำเนาประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11 )

11 ก.ค. 2565 80

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565

8 ก.ค. 2565 52

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

7 มิ.ย. 2565 118

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 142

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 175

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 2565 158

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565 127

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การเทพื้นคอนกรีต

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: พิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ