การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคคลทั่วไป สมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึก ยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

19 ต.ค. 2564 7

16 ตุลาคม 2564 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร / ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายประทีป ทรงลำยอง ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16 ต.ค. 2564 13

14 ตุลาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา "ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

16 ต.ค. 2564 16

16 ตุลาคม 2564 นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และยโสธร

16 ต.ค. 2564 10

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

12 ต.ค. 2564 12

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564 33

ประกาศ สพร.7 อบ. ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า งานรักษาความปลอดภัย

6 ก.ย. 2564 42

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564

8 ก.ค. 2564 97

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

20 พ.ค. 2564 169

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

22 ธ.ค. 2563 238

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

22 ธ.ค. 2563 202

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ งานปรับปรุงห้องครัวไทย งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร อเนกประสงค์ งานปรับปรุงทางลาดคนพิการ และงานปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

2 ธ.ค. 2563 212

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด/งานดูแลสวนหย่อมและต้นไม้/งานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12 ต.ค. 2563 289

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

13 ก.ค. 2563 312

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ค้นหาวุฒิบัตรกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างง่ายภายใน 1 นาที

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สพร.7 อบ. ร่วบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริการประชาชนและสถานประกอบการ