การแสดงผล

+
-

JOB Ubisd

Job UBISD ?????
ฐานข้อมูลตำแหน่งงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยรวบรวมจากสถานประกอบการเครือข่ายความร่วมมือและสถานประกอบการที่แจ้งความต้องการแรงงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการ
และทุกท่านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และสืบค้นข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการ
?????การใช้งาน Job UBISD เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้สืบค้นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลชุดใหม่ให้กดรีเซท?? ส่วนบนหน้าจอ
??การรับสมัครงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตกลงกับสถานประกอบการ
สถาบันฯ ไม่ใช่หน่วยงานจัดหางาน แต่เราขอเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงตำแหน่งงานตามความต้องการของสถานประกอบการ
?? หมายเหตุ ตำแหน่งงาน/อัตราว่างอาจมีการเปลี่ยนแปลง สอบถามสถานประกอบการได้โดยตรง
?? มาทดลองใช้งาน Job UBISD เพื่อสืบค้นตำแหน่งงานว่างกันเถอะ กดตามลิงค์ด้านล่าง หรือสแกน QRcode
ไฟล์แนบ :: 92_File_Jobdashboard_15092566183940_.pdf ดาวน์โหลด