การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2565 22/04/2565
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เดือน ก.ค.64 02/08/2564
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 02/08/2564
สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 09/07/2564
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส 3) 05/07/2564
สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2564 03/03/2564
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 20/03/2559