การแสดงผล

+
-

ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลหรือ TDGA
 

- สมัครเรียน >>>คลิกที่นี่<<<