การแสดงผล

+
-

ประกาศและเอกสารประกวดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ต.ค. 2566

ประกาศและเอกสารประกวดงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :TOR จ้างเหมาความปลอดภัย 2567

ไฟล์แนบ :TOR จ้างเหมาความสะอาด 2567

ไฟล์แนบ :TOR จ้างเหมาสนามหญ้า ต้นไม้ 2567

ไฟล์แนบ :ประกาศจ้างเหมา 2567

ไฟล์แนบ :เอกสารประกวดจ้างเหมา 2567