การแสดงผล

+
-

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 พ.ค. 2567

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 2รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

- เครื่องเชื่อมมิกแม็ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์

- ชุดฝึกหุ่นยนต์ตรวจสอบรอยเชื่อม(Robot 3D inspection weld)

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :