การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพร.7อุบลฯประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานฝึกอบรม การเงินและการบัญชี โครงการร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

30 มิ.ย. 2565

สพร.7อุบลฯรับมอบเงินสดและของรางวัลแจกผู้ร่วมงาน จากบริษัท ศรีตรังแอโกรดัสทรี อุบลราชธานี ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค

30 มิ.ย. 2565 1

สพร.7อุบลฯประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

29 มิ.ย. 2565 2

สพร.7อุบลฯประชุมคณะทำงานพิธีการและต้อนรับ และคณะทำงานสถานที่ ระบบไฟฟ้า และเครื่องเสียง งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

29 มิ.ย. 2565 2

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

7 มิ.ย. 2565 41

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565

11 พ.ค. 2565 81

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

11 เม.ย. 2565 117

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 มี.ค. 2565 106

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10 มี.ค. 2565 80

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูงและการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด

25 ก.พ. 2565 123

-ร่าง- ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

18 ก.พ. 2565 143

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565

9 ก.พ. 2565 111

-ร่าง- ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติชั้นสูง และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ 3

27 ม.ค. 2565 163

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564

10 ม.ค. 2565 168

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ฝึกเตรียมเข้าทำงาน อีกหนึ่งภารกิจจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ทรัพย์สินราชการและการมีจิตบริการที่ดี ให้กับบุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ