การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ.pdf 495
26 ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ.pdf 690
27 ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 717
28 ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ.pdf 444
29 ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน.pdf 351
30 คู่มือ การจัดการแข่งขันฝีมือแรงงาน.pdf 398
31 เกี่ยวกับกฐ-2.pdf 564
32 RoadMap_SSD-080958.pdf 504
33 ทิศทางการนำระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบ2.pdf 660
34 คู่มือระบบ eTesting กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 1580
35 ปรัญชาพอเพียง.pdf 342
36 คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ กพ..pdf 535