การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม"ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู้สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด"

28 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าพบผู้บริหารระดับสูง โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 26

28 มี.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 1/2566)

27 มี.ค. 2566 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (รุ่นที่ 2/2566)

27 มี.ค. 2566 2

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ