การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล๒

20 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

20 มิ.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

19 มิ.ย. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เป็นผู้แทนกรมร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

19 มิ.ย. 2567 2

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ