การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

2 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/2566

2 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถวายเครื่องราชสักการะ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2 ต.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566

28 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารรงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2566

24 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

20 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก"

14 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้รับการฝากฝึกในกิจการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร "ช่าง เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก"

13 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

11 ก.ย. 2566