การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุ สามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

19 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567

13 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และชมริ้วขบวนแห่

13 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

11 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

11 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

11 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบุรี (กรอ. จังหวัด) ครั้งที่ 3/2567

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ ดอนขุนห้วย พร้อมผู้นำชุมชน มอบเครื่องมือพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยไม้”

6 เม.ย. 2567