การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับบริษัท ธารา มันตรา ชะอำ จำกัด

2 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2566

1 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร

29 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการตรวจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรการประกอบอาหารว่างและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

11 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

31 ต.ค. 2565