การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม ภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การทำขนมจากน้ำตาลโตนด รุ่นที่ 1/2567

20 ก.พ. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19 ก.พ. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ภายใต้โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร “ระบบเชื้อเพลิง รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่”

13 ก.พ. 2567 42

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นำภารกิจของ 5 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์”

11 ก.พ. 2567 2

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ