การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

28 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 5/2567สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

24 พ.ค. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับ เกษตรอำเภอบ้านลาด มอบเครื่องมือพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยไม้”

24 พ.ค. 2567 2

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ออกตรวจให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ภารกิจ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 แก่สถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 8/2567

21 พ.ค. 2567 3

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ