การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับบริษัท ธารา มันตรา ชะอำ จำกัด

2 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่ 1/2566

1 ธ.ค. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2566 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 ธ.ค. 2565 4

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหาร

29 พ.ย. 2565 3

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ