การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการกำกับดูแลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

26 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

24 ม.ค. 2566 5

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า ภัตตาหารเพล และน้ำปานะในช่วงบ่าย แด่พระภิกษุ จำนวน 99 รูป

23 ม.ค. 2566 5

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

23 ม.ค. 2566 6

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ