การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

30 พ.ค. 2566 3

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

26 พ.ค. 2566 6

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ

22 พ.ค. 2566 11

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ

19 พ.ค. 2566 194

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: รวมภาพออกฝึก

บริการประชาชนและสถานประกอบการ