การแสดงผล

+
-

สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อย และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะเวลาจ้าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

15 ก.ย. 2559