การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พ.ย. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา ภาคบังคับจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566

23 พ.ย. 2565 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยี

22 พ.ย. 2565 4

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

22 พ.ย. 2565 5

ข่าวประกวดราคา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)

8 มิ.ย. 2565 152

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

8 มิ.ย. 2565 147

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

6 พ.ค. 2565 107

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

1 เม.ย. 2565 137

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.65

14 มี.ค. 2565 138

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.65

15 ก.พ. 2565 151

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.64

20 ม.ค. 2565 160

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64

20 ม.ค. 2565 163

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64

20 ม.ค. 2565 156

ประกวดราคาจ้างเหมา

5 พ.ย. 2564 218

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การประยุกต์ใช้งาน Arduino

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อธิบดี เปิดฝึก LCM.

บริการประชาชนและสถานประกอบการ