การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 237
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 178
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 226
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 337
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 243
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 274
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 250
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 240