การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ลงนามประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 328
2 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 272
3 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่ดี.pdf 462
4 แนวทางการขอยืมพัสดุสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย.pdf 424
5 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ.docx 324
6 ผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 347
7 การขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.docx 326
8 การขอมีสมุดประจำตัว.docx 319