การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
2 การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
3 ช่างปูกระเบี้อง 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
4 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
5 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
6 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
7 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
8 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
9 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
10 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
11 การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม