การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(-) 18 ปกติ 29 มิถุนายน 2567 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
2 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1(อาหารไทย) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร
3 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช(IoT) 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2567 12 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย สมัคร