การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

20 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์แนบ :