การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน เดือน ก.ค.65 30/08/2565
ผลการดำเนินงาน เดือน มิ.ย.65 30/08/2565
ผลการดำเนินงาน เดือน พ.ค.65 30/08/2565
ผลการดำเนินงาน เดือน เม.ย.65 30/08/2565
ผลการดำเนินงาน ปี 2564 11/01/2565
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11/01/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06/01/2565
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ม.ค. 65 06/01/2565
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ธ.ค.64 06/01/2565
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน พ.ย.64 06/01/2565
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เดือน ต.ค.64 06/01/2565
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 06/01/2565