การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

23 ก.พ. 2567

เรื่อง ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1 พ.ย. 2566 44

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ พนักงาน รปภ. พนักงานดูแลสวน พนักงานขับรถประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2566 49

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ เป้าชัง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 608,000 บาท บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด(มหาชน)

30 ส.ค. 2566 117

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พ.ย. 2566 28

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2566 36

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พ.ย. 2566 37

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ พนักงาน รปภ. พนักงานดูแลสวน พนักงานขับรถประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2566 42

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

2 ต.ค. 2566 72

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

4 ก.ย. 2566 59

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

7 ส.ค. 2566 47

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566 46

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

8 มิ.ย. 2566 45

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

9 พ.ค. 2566 53

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 รุ่นที่ 6/2567 สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ