การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ เป้าชัง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 608,000 บาท บริษัท พรีเมียร์ ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด(มหาชน)

30 ส.ค. 2566 15

คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

23 ส.ค. 2566 14

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

23 ส.ค. 2566 15

นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation)

17 ส.ค. 2566 15

ข่าวประกวดราคา

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ฝึกอาชีพ สาขาการจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกเพื่อการพาณิชย์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ