การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

5 พ.ค. 2565 6

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

28 เม.ย. 2565 8

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

3 มี.ค. 2565 51

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี พ.ศ.2564

8 ก.พ. 2565 78

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

3 ก.พ. 2565 46

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565 75

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

7 ธ.ค. 2564 69

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2 พ.ย. 2564 69

รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

1 ต.ค. 2564 140

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

2 ก.ย. 2564 156

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา เทคนิคการกรีดยาง

บริการประชาชนและสถานประกอบการ