การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดดเด่น

21 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เข้าตรวจสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

8 ก.ย. 2565 16

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิตอลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

7 ก.ย. 2565 28

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ยกระดับฝีมือ บาริสต้ามืออาชีพ

6 ก.ย. 2565 15

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ ประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ก.ย. 2565 46

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

10 มิ.ย. 2565 51

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

5 พ.ค. 2565 72

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

28 เม.ย. 2565 70

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

3 มี.ค. 2565 109

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี พ.ศ.2564

8 ก.พ. 2565 134

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

3 ก.พ. 2565 108

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565 133

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

7 ธ.ค. 2564 128

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2 พ.ย. 2564 127

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พิธีมัชฉิมนิเทศ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ