การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พ.ย. 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ พนักงาน รปภ. พนักงานดูแลสวน พนักงานขับรถประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

2 ต.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

4 ก.ย. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

7 ส.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

8 มิ.ย. 2566