การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
2 ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม 30 ปกติ 17 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
3 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1(สอบถามเพิ่มเติม อ.อุดร โพธิ์คำ 08 7606 8986 (ฝึกยกระดับ 5 วัน ต่อด้วย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 1 -2 วัน)สำหรับแรงงานในสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบประกันสังคม )) 30 ปกติ 24 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
4 การปลูกผักไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ(สอบถามเพิ่มเติม อ.อภิชาติ ศรีมันตะ 0966382498 ) 30 ออนไลน์ 24 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร