การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 31/10/2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 10/02/2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 10/02/2566
รายงานการประชุม ประจำเดือน มกราคม 2566 08/02/2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 06/02/2566
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 06/02/2566
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 11/01/2566
รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 06/12/2565
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/11/2565
รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 07/11/2565
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 07/11/2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 02/11/2565