การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร

เลขที่ 326 หมู่ 2 บ้านสามขา ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000  

facebook : https://www.facebook.com/dsdmukdahan/  , E-mail : mukdahan_dsd@hotmail.com

โทรศัพท์ 0 4264 3765  โทรสาร  0 4264 3768

แผนที่

 

ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน

นางสาวพจมาลย์  สัณฑมาศ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
E-mail : planningmuk63@gmail.com โทรศัพท์ 0 4264 3765 ต่อ 104  โทรสาร 0 4264 3768

ติดต่อเรา