การแสดงผล

+
-

มุมหนังสืออิเล็กทรนิกส์ E-BOOk Conner

 

E - Book มาใหม่ 

 

 

 

1. สื่อ / เอกสารประกอบการฝึกอบรม : ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

2. ผู้ออกแบบ พัฒนา สื่อ : นายชรินทร์  แสนศักดิ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

3. กลุ่มสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้อง :  กลุ่มอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

4. ประเภทของสื่อ : ไฟล์ PDF + มัลติมิเดีย

 

เลือกการดาวน์โหลดสื่อ /เอกสารประกอบการฝึกอบรม ที่คุณต้องการ

การดาวน์โหลด
1. PDF File 2. EXE File 3.MOBILE
Download Download Download
     

คำแนะนำ

1. PDF File :  เหมาะสำหรับไฟล์สื่อ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม  ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นชนิด PDF ไฟล์ 

2. EXE File : เหมาะสำหรับการติดตั้งไฟล์สื่อ/เอกสารประกอบการฝึกอบรมสำหรับ Note Book หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็นชนิด EXE ไฟล์ 

3.Mobile : เหมาะสำหรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ หรือ โน๊ต โมบาย