การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร การขอประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

24 มิ.ย. 2567 6

>>> อบรมฟรี! เรียนจบมีงานรองรับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ร่วมกับ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดอบรม "หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า (Customs Formalities for Export-Import Management)" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่น 1 ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 3 พฤษภาคม 2567

9 เม.ย. 2567 78

ประชาสัมพันธ์ “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)” (Dashboard)

25 มี.ค. 2567 46

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

23 ก.พ. 2567 105

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พ.ย. 2566 70

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2566 82

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ บริการพนักงานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยและบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พ.ย. 2566 77

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ พนักงาน รปภ. พนักงานดูแลสวน พนักงานขับรถประจำปีงบประมษณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 ต.ค. 2566 82

รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

2 ต.ค. 2566 114

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

4 ก.ย. 2566 99

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

7 ส.ค. 2566 91

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

10 ก.ค. 2566 88

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

8 มิ.ย. 2566 82

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

9 พ.ค. 2566 93

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 รุ่นที่ 6/2567 สาขาการปูกระเบื้องเคลือบ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ