การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธ.ค. 2565

ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 พ.ย. 2565 3

ประกาศผู้ที่สนใจและมีเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab)

28 พ.ย. 2565 3

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ต.ค. 2565 35

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2565 63

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและบริการดูแลต้นไม้และสนามหญ้าสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ย. 2565 52

ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.ย. 2565 58

ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ และบำรุงรักษา ดูแล รักษาสนามหญ้า สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 ก.ย. 2565 67

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 ส.ค. 2565 63

ประกาศผู้ชนะขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา)

29 ธ.ค. 2563 485

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สัมภาษณ์ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: News

บริการประชาชนและสถานประกอบการ