การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน ขอมูลติดต่อหน่วยงาน แผนที่ ข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซด์หน่วยงาน

ประวัติย่อ ศพจ.แม่ฮ่องสอน

                ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2543 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและฝึกทักษะฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ พัฒนาคนให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นมาตรฐานสากลมีความพร้อมที่จะทำงานและเป็นที่ต้องการของนายจ้างตลอดจนสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ เป็นธุระกิจของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึก ในปัจจุบันให้บริการฝึกอาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 

          หน่วยงาน  : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

           ที่อยู่         : 69 ม.1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน   58000

           โทรศัพท์   : 0-5368-6051-2

          โทรสาร     : 0-5368-6053

           E-Mail     : mhsskill@gmail.com

 

แผนที่