การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
จ่าก่อ - ไม่มีชื่อสกุล Jakor@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
นายสุทธิพงษ์ - มีมิตรภาพ Toe@gmail.com เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
นางอาภรณ์ - แสงโชติ - การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร : 2557
นายเสรี - สังข์ศิริ - สิงหาคม 2545 - ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานต์ยนต์