การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนและผล สนพ.มส 2564(นผ.3.2) ณ 31 มี.ค 64 แจ้งรายงานผลฯ 01/04/2564
แผนและผล สนพ.มส 2564 ณ 31 มี.ค 64 แจ้งรายงานผล 01/04/2564
แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6เดือน 25/03/2564
แผนและผลการดำเนินงาน สนพ.มส 2564 รอบ 6 เดือนแรก 16/03/2564