การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566

1 ก.ย. 2566

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

7 ส.ค. 2566

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

18 ก.ค. 2566

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

2 มิ.ย. 2566

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566

1 พ.ค. 2566

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ

21 เม.ย. 2566

สรุปงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566

10 เม.ย. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศเจตจำนงสุจริต

28 มี.ค. 2566

รับสมัครบัณฑิต เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

15 มี.ค. 2566