การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะ ปีงบประมาณ 2567 รายไตรมาสที่ 2

2 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ชนะ ปีงบประมาณ 2567 รายไตรมาสที่ 1

16 ม.ค. 2567 36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 พ.ย. 2566 57

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

9 พ.ย. 2566 71

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราราคาจ้างเหมาบริการ 2567

7 พ.ย. 2566 63

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

25 ต.ค. 2566 79

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

16 ต.ค. 2566 78

ประกาศผลผู้ชนะประจำปีงบประมาณ 2566 รายไตรมาสที่ 4

2 ต.ค. 2566 96

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

7 ธ.ค. 2565 227

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ 2566

24 พ.ย. 2565 228

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: dsd kalasin

บริการประชาชนและสถานประกอบการ