การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ค. 2567 4

ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

20 พ.ค. 2567 5

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 10

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

3 พ.ค. 2567 10

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (e-bidding)

29 เม.ย. 2567 10

ประกาศผลผู้ชนะ ปีงบประมาณ 2567 รายไตรมาสที่ 2

2 เม.ย. 2567 24

ประกาศผลผู้ชนะ ปีงบประมาณ 2567 รายไตรมาสที่ 1

16 ม.ค. 2567 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 พ.ย. 2566 80

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

9 พ.ย. 2566 92

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราราคาจ้างเหมาบริการ 2567

7 พ.ย. 2566 84

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: dsd kalasin

บริการประชาชนและสถานประกอบการ